Nhow Hotel
Rotterdam - Nederland
Model: Lazy Bastard